Ilmanvaihto

Ilmanvaihto on terveellisen sisäilman, viihtyisän asumisen ja hyvinvoinnin perusta. Mitä puhtaampi huoneilma on, sen paremmin voimme. Oikein toteutettu ilmanvaihto pitää huolta myös talon rakenteista ja kunnosta. Ilmanlaadun vaikutukset tulee huomioida kaikissa taloteknisissä ratkaisuissa, mm. energiaremonteissa.

Hyvän ilmanvaihdon tekijät

Hyvä ilmanvaihto on monen tekijän ja oikeiden valintojen summa. Viihtyisän tilan ilma on raikas ja pölytön. Kun ilma vaihtuu riittävästi, happi ei tunnu loppuvan ja hengittäminen tilassa on helppoa. Ilmanvaihdosta ei myöskään synny vedon tunnetta ja lämpötila jakautuu tilassa tasaisesti. Kun ilmanvaihto toimii oikein, sen olemassa oloa ei edes huomaa. Huono ilmanvaihto puolestaan vähentää asumisviihtyisyyttä, alentaa vireystasoa sekä aiheuttaa terveyshaittoja ja jopa vakavia sairauksia. Riittämätön ilmanvaihto voi aiheuttaa myös vahinkoa talon kunnolle, kuten kosteuden kertymistä rakenteisiin.

Kiinteistön omistaja vastaa ilmanvaihdosta

Huonoon ilmanvaihtoon tottuu nopeasti, joten tarpeelliset korjaukset jäävät usein tekemättä. Ilmanvaihdon toimivuus ja tilojen käytön turvallisuus kuuluvat kuitenkin kiinteistön omistajan vastuulle, ja toimeen kannattaa ryhtyä ajoissa. Aina ei suinkaan tarvita kallista ilmanvaihtoremonttia, vaan ilmanlaatua voidaan parantaa pienilläkin toimenpiteillä. Hyvin toimiva ilmanvaihto tuo yleensä säästöä lämmityskustannuksiin ja alentaa asumiskustannuksia.

Lämpöilma auttaa

Ammattilainen on paras apu ilmanlaadun tilanteen kartoittamisessa ja korjaamisessa. Lämpöilmalla ilmanvaihtoon paneudutaan kokonaisvaltaisesti, kohteen tilanne ja asukkaiden tarpeet kartoittaen. Selvitämme mistä huono sisäilma oikeasti johtuu, miten laaja ja akuutti ongelma on, tarvitaanko täydellistä IV-remonttia vai riittääkö yksittäisen laitteen uusiminen tai esimerkiksi ilmanvaihtokanaviston puhdistaminen. Asiantuntijoillamme on laaja käytännön kokemus erityyppisten kohteiden ilmanvaihdosta sekä IV-koneiden ja -järjestelmien uudistamisen kustannuksista.

Hyvä ilmanvaihto:

 • Huoneilma on raikas ja pölytön, tilassa on helppo hengittää.
 • Ilmanvaihdosta tai lämmityksestä ei synny vedon tunnetta ja lämpötila jakautuu tasaisesti.
 • Parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Riittämätön ilmanvaihto:

 • Vähentää asumisviihtyisyyttä.
 • Alentaa vireystasoa sekä aiheuttaa terveyshaittoja ja jopa vakavia sairauksia.
 • Lisää energiankulutusta.
 • Aiheuttaa haittaa rakenteille ja kiinteistön kunnolle.
 • Altistaa rakennuksen kosteusvaurioille.

Perustietoa ilmanvaihdosta

 • Ilmanvaihto tarkoittaa rakennuksen sisäilman poistoa ja korvaamista sisään toista kautta tuodulla ulkoilmalla sekä sisäilman puhdistusta.
 • Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet ja hajut.
 • Ilmanvaihdon toimivuus on tärkeää, sillä vietämme sisätiloissa lähes 90 prosenttia ajastamme ja hengitämme ilmaa noin 15 000 litraa vuorokaudessa. Puhtaassa huoneilmassa voimme paremmin.
 • Ilmanvaihto perustuu paine-eroihin; ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero saadaan aikaan puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai se syntyy luonnollisesti lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto).
 • Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilmaa poistuu poistoaukoista ja korvausilmaa tulee tilalle tuloaukoista, esim. seinään asennetuista tuloilmaventtiilileistä tai ikkunakarmiventtiileistä.
 • Jos tuloilma puhalletaan tilaan koneellisesti, kyseessä on tulo- ja poistoilmanvaihto, muutoin vain poistoilmanvaihto. Jos tuloilmaa kostutetaan tai jäähdytetään, puhutaan ilmastoinnista.
 • Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdossa on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmöntalteenottoon poistoilmasta. Tuloilmakanaviston puhdistus liasta on tärkeää.

Lue lisää puolueetonta tietoa sisäilmasta Sisäilmayhdistys ry:n verkkosivuilta